Hovednummer til klubben: 919 23 493

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Hans Petter Bergseth  Send e-post 91599454
Nestleder Kjetil Grue  Send e-post 99409583
Sportslig leder Kenneth Mikkelsen  Send e-post 90577303
Kasserer Berit Mortensen  Send e-post 90678607
Styremedlem Barbro Meland  Send e-post 95834482
Styremedlem Erling Dalberg  Send e-post 90880022
Varamedlem Nina Mikkelsen - -
Varamedlem Anders Elde  - -

Styret velges på årsmøtet. Medlemmene velges for to år av gangen.